Η Terracom θα συμμετάσχει στην εκδήλωση "Mobilizing the Startup Ecosystem of Epirus"

Η Terracom θα συμμετάσχει ως ομιλητής με τίτλο "How EU funds and SME Instrument helped Terracom growth" στην εκδήλωση "Mobilizing the Startup Ecosystem of Epirus".

Tο Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Πλαίσιο Συνεργασίας (European Regional Framework for Cooperation - ERFC), στα πλαίσια του έργου "Young Entrepreneurs Startup School (YESS)" του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Interreg V– A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, θα διοργανώσει εκδήλωση ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 3 Απριλίου 2019 στο Συνεδριακό Κέντρο "Κάρολος Παπούλιας" του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.

Σχετικά με το έργο YESS
Το έργο YESS (Young entrepreneurship Startup School) στοχεύει στην δημιουργία της πρώτης Διασυνοριακής Θερμοκοιτίδας εντός των Περιφερειών της Απουλίας, Αχαΐας, Ιονίων Νήσων και Ηπείρου. Ο συνολικός στόχος του έργου είναι η προαγωγή του επιχειρηματικού πνεύματος και η επώαση νέων επιχειρήσεων, ενθαρρύνοντας την οικονομική ανάπτυξη των εμπλεκομένων Περιφερειών και την ανταλλαγή γνώσης και δεξιοτήτων μεταξύ των εταίρων και των εχόντων το έννομο συμφέρον.

Ο συγκεκριμένος στόχος αποτελείται από την δημιουργία και ανάπτυξη μίας Διασυνοριακής Θερμοκοιτίδας, για καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις στους τομείς του : τουρισμού, σχεδίασης, γαλάζιας ανάπτυξης και ηλεκτρονικής υγείας. Η Θερμοκοιτίδα θα παρέχει τις περισσότερες υπηρεσίες της μέσω ενός φυσικού και ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, το οποίο θα επιταχύνει την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών ιδεών, ενθαρρύνοντας τον από κοινού σχεδιασμό και συνεργασία με μαθητές, φοιτητές, ερευνητές, νέους και ώριμους επιχειρηματίες, μεγιστοποιώντας τα οφέλη των τεχνολογιών Web 2.0 και χρησιμοποιώντας μία προσέγγιση ανοιχτής πρόσβασης στην καινοτομία.

Το έργο έχει τις ρίζες του στις θεωρίες του κοινωνικού κεφαλαίου και επιθυμεί να μεγιστοποιήσει το δυναμικό της κοινωνικής δικτύωσης, προσδιορίζοντάς την ως επιχειρηματική επιτυχία.